13 t/m 24 november: Stremming Boterdiepbrug

In de tweede helft van november is de Boterdiepbrug gestremd wegens onderhoudswerkzaamheden.
Het autoverkeer kan dan via de bussluis en de Berlageweg van en naar Van Starkenborgh rijden.

De gemeente noemt in haar brief aan de omwonenden (zie onder) alleen weeknummers (46, 47), het is niet duidelijk of de brug het eerste en laatste weekend ook gestremd is. Het kan dus zijn dat de stremmingsperiode iets langer duurt dan in de titel aangegeven. De brug moet in ieder geval op 27 november klaar zijn.

bewonersbrief omwonenden brug