Bewonersorganisatie

Algemeen
De BHS, afkorting voor Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh, is de officiƫle door de gemeente erkende wijkvereniging van de Groninger stadswijken De Hunze en Van Starkenborgh.
De BHS bestaat sinds 2003 en is de opvolger van het HOP, het Hunze Overleg Platform, dat in 1991 werd opgericht als wijkvereniging voor de toen nieuwe wijk De Hunze. Met de komst van Van Starkenborgh werd het echter noodzakelijk de naam HOP te veranderen in een andere, dat werd BHS.

 

De vereniging BHS stelt zich ten doel de belangen van de bewoners van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh te behartigen in de meest algemene zin, dat wil zeggen het bevorderen van een goed woon-, leef- en werkklimaat in deze wijken.

 

BHS tracht dit doel te bereiken door:

  • contact te leggen, overleg te voeren en samen te werken met de gemeente, instellingen en organisaties die (mede-)zeggenschap hebben over de woon-, leef- en werkomstandigheden;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners ten aanzien van knelpunten en activiteiten die De Hunze en Van Starkenborgh betreffen;
  • het houden van bijeenkomsten en (bestuurs)vergaderingen over onderwerpen die De Hunze en Van Starkenborgh betreffen;
  • het verzorgen van informatie over onderwerpen die De Hunze en Van Starkenborgh betreffen, met name door middel van het uitgeven van een wijkblad en een wijksite;
  • het aanwenden van alle mogelijke wettelijke middelen die voor bovenstaand doel bevorderlijk zijn.

 

De onderwerpen waar het bestuur van BHS zich mee bezighoudt zijn divers. Het betreft onder meer bouwplannen, verkeer in en om de wijk en de bijbehorende voorzieningen, beheer en onderhoud groenvoorzieningen, onderhoud en vernieuwing van speelvoorzieningen, jeugd en jongeren.