Categorie: Oosterhammerikzone

Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

De Stadspartij dient aanstaande woensdag een motie in om de discussie en de besluitvorming over de projecten Gerrit Krolbrug, fietsstraat Korreweg en het Oosterhamriktracé, uit te stellen totdat het Verkeerscirculatieplan voor het oostelijk deel van de stad door de gemeenteraad is vastgesteld.

Volgens de partij hebben de drie projecten hebben grote invloed op de verkeersstromen in het noordoostelijk deel van de stad: “De Stadspartij snapt niet dat het College deze plannen los van elkaar uitvoert en tegelijkertijd bezig is met het ontwikkelen van verkeersvisie voor al het verkeer binnen de ringweg. De verschillende projecten beïnvloeden elkaar sterk.

(meer…)

Onderzoek naar nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal begint!


Gemeente en provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen samen een onderzoek beginnen naar de versnelde aanpak van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze brug moet de huidige busbaanbrug in de Oosterhamrikbaan vervangen. Het plan is om de nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat te bouwen.

Het onderzoek komt veel eerder dan tot voor kort de verwachting was. Lees het nieuwsbericht op aanpakoosterhamrikzone.nl en lees ook negen vragen en antwoorden over het onderzoek naar een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal.

Gemeenteraad kiest bij Oosterhamrikkade voor variant Splitsing

De gemeenteraad besloot op woensdag 27 juni om de variant Splitsing als voorkeursvariant voor de Oosterhamrikkade verder uit te werken.

De twee andere varianten, Bundeling en Circuit, vallen daarmee definitief af. De gemeenteraad stelde aan het besluit enkele voorwaarden. Zo komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig verkeerscirculatieplan binnen de gehele ringweg van Groningen. Ook wil de raad meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad onderzocht zien.

(meer…)

Nieuwe inloop Aanpak Oosterhamrikzone

Omwonenden zijn van harte welkom op donderdag 23 november 2017 van 16:00 uur – 21:00 uur.
In het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade zuidzijde 119.

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Tijdens de inloopbijeenkomst laten we onder andere de voorlopige ontwerpen zien en geven we informatie over de kosten van de varianten en over de effecten op het gebied van verkeer, geluid en luchtkwaliteit.

Meer informatie en uitnodigingsbrief.