Het hondenlosloopgebied tussen de Ringweg en De Hunze.

In de rond 14 juli te verschijnen nummer 3 van ons Wijkblad, staat een stukje van een bewoner van de Bakemastraat, hij praat over de slechte toegankelijkheid van het hondenlosloopgebied tussen de ringweg en woonwijk De Hunze.

Hij spreekt daarbij de hoop uit dat het bij het verschijnen van het blad oud nieuws zal zijn.
En dat is nu precies het geval!

De provincie heeft flink gesnoeid in het verwilderde groen en het pad is opnieuw verhard.

Hondenbaasjes en anderen kunnen het gebied weer doorkruisen zonder dat ze kans lopen op takken in het gezicht of het verzwikken van enkels.