Jonge Senioren gezocht

De ouderenbonden PCOB en KBO afdeling Groningen nodigen jongere senioren uit voor een gesprek dat plaatsvindt op woensdag 15 mei. Een ontspannen gesprek aan het eind van de middag, met soep en broodjes.

De seniorenorganisatie KBO-PCOB wil vernieuwen en wil daarom graag met jonge senioren in gesprek over de koers die gevaren moet worden.
Men hoeft niet per se lid te zijn om aan het gesprek deel te nemen en er zijn geen kosten aan verbonden. KBO-PCOB Groningen is een actieve vereniging voor iedereen vanaf 55 jaar en is actief op het gebied van belangenbehartiging, zowel landelijk als lokaal.
Er wordt  aandacht besteed aan beleidsterreinen als inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg.
Is de KBO-PCOB met de goede dingen bezig? Wat zijn interesses van jonge senioren?
Wat zou de KBO-PCOB moeten oppakken en/of organiseren? Is de KBO-PCOB wel genoeg zichtbaar?
Met name jonge senioren zijn uitgenodigd voor een informeel gesprek voor woensdag 15 mei, tussen 16.30 uur en 19.00 uur, met gratis soep en broodjes, in de Mennozaal van de Doopsgezinde gemeente,
Oude Boteringestraat 33 te Groningen.

Gespreksleider vanuit de landelijke KBO-PCOB is Benno de Jong, verenigingscoördinator. In verband met de catering willen we graag dat u zich uiterlijk 13 mei opgeeft bij:
André Horenberg, tel: 050 571 8000 (E: groningen@pcob50plus.nl)
of bij Renier Halsema, tel: 050 577 7552 (E: halsema.r@home.nl )