Nieuwe inloop Aanpak Oosterhamrikzone

Omwonenden zijn van harte welkom op donderdag 23 november 2017 van 16:00 uur – 21:00 uur.
In het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade zuidzijde 119.

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Tijdens de inloopbijeenkomst laten we onder andere de voorlopige ontwerpen zien en geven we informatie over de kosten van de varianten en over de effecten op het gebied van verkeer, geluid en luchtkwaliteit.

Meer informatie en uitnodigingsbrief.