Notulen van de ABV van 13 maart 2018

Beste wijkbewoners,

De notulen van de ABV van 13 maart 2018 staan weer online.
U kunt ze hier bekijken:180313 Notulen ABV 2018 – definitief