Hunzedijk

 


 

De Hunzedijk is een wandelpad tussen de wijken De Hunze – Van Starkenborgh.
De naam is ontleend aan de voormalige, oostelijk van Groningen stromende rivier, De Hunze.