Manege Zorgwijk

Manege Zorwijk, vernoemd naar de boerderij die er voordien stond en waarvan de gebinten nog in deze constructie aanwezig zijn. Op deze plaats stond ooit de borg van de familie Ulgers, waar Ulgersmaborg naar is vernoemd. Aan de andere kant van de ring zijn opgravingen verricht naar de ‘lusthof’ ‘Zorgwijk, waar ooit de eerste burgemeester van de gemeente Noorddijk woonde.

In het begin van de indeling van stadsdeel Noorddijk werd een onderscheid gemaakt tussen Middengebied en Tussengebied, met de huidige Oostelijke ring globaal als de scheiding daartussen. De projectgroep Beijum kreeg de opdracht het Tussengebied te ontwikkelen en vernoemde het naar de borg die er had gestaan. De naam Ulgersmaborg dekte dus in eerste instantie ook het gebied waar nu de wijken De Hunze en Van Starkenborgh staan.

Lees verder op Wikipedia..