Slimme kaart – Werkzaamheden: Groningen Bereikbaar

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor. Eén van de grootste projecten (de ombouw van de zuidelijke ringweg) gaat in uitvoering en er wordt aan diverse andere wegen en spoorprojecten gewerkt. Door tijdig te communiceren richting bewoners en bezoekers van de stad, proberen we de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.