BHS

De vereniging BHS:

BHS is de afkorting voor: Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh.
En is de officiële door de Gemeente Groningen erkende wijkvereniging van de Groninger stadswijken: De Hunze/Van Starkenborgh.

De vereniging BHS bestaat sinds 2003 en is de opvolger van het HOP, het Hunze Overleg Platform,
dat in 1991 werd opgericht als wijkvereniging voor de toen nieuwe Woonwijk De Hunze.
Met de komst van Parkwijk Van Starkenborgh, werd het echter noodzakelijk de naam HOP te veranderen in iets anders, en dat werd: BHS.

De vereniging BHS stelt zich ten doel de belangen van alle bewoners van de wijken De Hunze/Van Starkenborgh te behartigen in de meest algemene zin, dat wil zeggen het bevorderen van een goede woon-, leef- en werkklimaat in onze beide wijken.

De onderwerpen waar het bestuur van de vereniging BHS zich mee bezighoudt zijn zeer divers.
Het betreft onder meer bouwplannen, verkeer in en om de wijk en de bijbehorende voorzieningen, beheer en onderhoud groenvoorzieningen, onderhoud en vernieuwing van speelvoorzieningen, jeugd en jongeren.


De vereniging BHS tracht dit doel te bereiken door:

 • Contact te leggen, overleg te voeren en samen te werken met de Gemeente Groningen, instellingen
  en organisaties die (mede-) zeggenschap hebben over de woon-, leef- en werkomstandigheden;
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van alle bewoners ten aanzien van knelpunten en activiteiten die De Hunze/Van Starkenborgh betreffen;
 • Het houden van informele bijeenkomsten en (bestuurs) vergaderingen over onderwerpen die
  De Hunze/Van Starkenborgh betreffen;
 • Het verzorgen van informatie over onderwerpen die De Hunze/Van Starkenborgh betreffen,
  door middel van het uitgeven van een wijkblad, een website en een eigen wijkgroep op Facebook;
 • Het aanwenden van alle mogelijke wettelijke middelen die voor bovenstaand doel bevorderlijk zijn.

Het bestuur van de vereniging BHS bestaat uit de volgende personen:


Het bestuur vergadert om de 6 weken, meestal in buurtcentrum Hunzeborgh.
Deze vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Agenda.
Wilt u langskomen, laat het dan weten door ons een bericht te sturen via onze Contactpagina.