Adverteren

Wilt u adverteren in ons wijkblad?

Voor uw bedrijf is adverteren in het wijkblad een uitstekende manier om uw klanten in de wijken De Hunze / Van Starkenborgh te bereiken.
Het wijkblad wordt vijf keer per jaar huis-aan-huis bezorgd in een oplage van ca. 1500 stuks. Hiermee worden ook de brievenbussen die voorzien zijn van een zogenaamde ja/nee sticker bereikt. Het blad wordt in kleur gedrukt in A5 formaat en is voorzien van een kleuren omslag.

De opmaak wordt verzorgd door een professionele vormgever. De advertentie exploitatie wordt verzorgd door de redactie van het wijkblad onder verantwoordelijkheid van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh.

Tarieven en voorwaarden:

Afmetingen:

Omvang: Breedte (in mm) Hoogte (in mm)
Hele pagina 148 210
Halve pagina (½) 128 090
Een derde pagina (⅓) 128 060
Een kwart pagina (¼) 060 085

Tarieven:

Omvang: Eenmalig: 3 nummers:
Tarief per advertentie
Per Jaar:
Tarief per advertentie
Hele pagina: 115,- 103,50 97,75
Hele pagina omslag:
Binnen of buitenzijde
 

125.-

Een halve pagina (½) 75,00 67,50 63,75
Een derde pagina (⅓) 50,00 45,00 42,50
Een kwart pagina (¼) 40,00 36,00 34,00

* Bedragen zijn inclusief BTW

U kunt kiezen voor eenmalige plaatsing of een contract voor meerdere keren.
Bij een contract voor meerdere keren gelden de volgende voordelen en voorwaarden:

 • Korting van 10% op het totaalbedrag voor 3 advertenties bij plaatsing van een advertentie in 3 opeenvolgende nummers.*
 • Korting van 15% op het totaalbedrag voor 5 advertenties bij plaatsing van een advertentie in 5 opeenvolgende nummers (een jaar).*
 • Tussentijdse wijziging van de inhoud van uw advertentie is altijd mogelijk.

* Deze kortingen zijn al in het overzicht van de tarieven verwerkt.

Onze voorwaarden bij een contract:

 • U plaatst minimaal 3 keer een advertentie.
 • Bij afsluiting van een contract verplicht u zich tot betaling van het bedrag dat staat voor de door u afgesproken advertentie ruimte.
 • Een jaarcontract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij van tevoren anders is aangegeven.
 • Het is mogelijk om een contract na afloop van de contract periode te beëindigen.
 • Dit dient een maand voor het verschijnen van het eerstvolgende nummer per e-mail te worden aangegeven.
 • Een contract voor 3 nummers wordt niet automatisch verlengd.
 • Na afloop van de contract periode wordt met u contact opgenomen of voortzetting gewenst is.
 • Indien u niet beschikt over een advertentie, dan kunnen wij deze voor u ontwerpen.

U kunt uw gegevens en advertentie mailen naar: adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

Vermeld hierbij S.V.P. voor welke advertentie grootte u gekozen heeft.
En vermeld bij uw adresgegevens waar de factuur naar toe gezonden kan worden.

Betaling:
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur naar rekening nummer
NL38 INGB 0000 303722 t.n.v. Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh.