Sponsorbeleid


Bent u van plan om een activiteit in en voor onze wijken te organiseren?
Dan kunt u de BHS vragen om een tegemoetkoming in de kosten!


Sponsorbeleid:

 • De aanvrager is een bewoner van de wijken De Hunze/Van Starkenborgh;
 • De activiteit moet bijdragen aan de cohesie in de wijk.
  (De activiteit is daarom in principe alleen bedoeld voor medebewoners van onze beide wijken);
 • De activiteit wordt goed en serieus georganiseerd;
 • Het verzoek tot sponsoring wordt uiterlijk 2 maanden vóór de activiteit ingediend bij het bestuur van de BHS;
 • De BHS sponsort geen individuen, projecten of activiteiten met een religieuze of politiek karakter, studiereizen of studentenverenigingen;
 • De activiteit heeft geen winstoogmerk;
 • Als er na sponsoring van de activiteit nog een x bedrag van het sponsorgeld niet is besteed, dan wordt het geld teruggestort op de rekening van de BHS;
 • Het betreft geen activiteit met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu;
 • Verzoeken die niet binnen het sponsorbeleid van de BHS passen worden afgewezen;
 • Het aanvragen van sponsorgeld is geen garantie voor toekenning van sponsoring.

Hoogte van de sponsorbedragen:

De hoogte van de financiële bijdrage vanuit de BHS wordt per aanvraag bekeken.
Er kan sprake zijn van:

 • een vastgesteld bedrag per activiteit of;
 • een vastgesteld bedrag per deelnemer aan de activiteit.

Sponsoring is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten, niet om een activiteit volledig financieel te dragen. De bijdrage van de BHS gaat om een financiële input zonder verwachte wederdienst, behoudens een kort verslag met foto’s voor het wijkblad en de website van de BHS.

Hoe aanvragen:

De aanvraag voor sponsoring van een te organiseren activiteit kan uitsluitend per mail worden aangevraagd.

Onderstaande punten moeten worden opgenomen in de aanvraag:

 • Naam van de organisatie/persoon die de aanvraag doet;
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon;
 • Naam, plaats en datum van de activiteit en een korte beschrijving hiervan;
 • Motivatie van de sponsor aanvraag. Wat draagt de activiteit bij aan de cohesie in de wijk;
 • Aangeven of bij andere instanties ook een aanvraag voor subsidie is gedaan, bijvoorbeeld bij de gemeente;
 • bij bedragen boven de € 50, een begroting van de kosten van de activiteit.

Voor indiening van de aanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van dit aanvraagformulier

Binnen zes weken na binnenkomst van de aanvraag bij de BHS ontvangt de aanvrager een antwoord op het verzoek tot het verlenen van sponsorgeld.

Betaling:

Het afgesproken sponsorbedrag wordt per bank overgemaakt op het opgegeven banknummer.
Indien mogelijk/noodzakelijk vóór aanvang van de activiteit.

Vastgesteld door het bestuur van de BHS in zijn vergadering van 18 oktober 2021.


Aanvraagformulier
Sponsorbeleid BHS