Wijkblad

Het wijkblad: De Hunze / Van Starkenborgh verschijnt vijf keer per jaar.

De redactie bestaat uit:


Columnisten gezocht!

  • De redactie zoekt wijkbewoners die een column voor het wijkblad willen verzorgen. De column moet een zekere relatie hebben met het wonen, gebeurtenissen, etc. in één van de wijken. Een goede column mag een opinie verdedigen maar zet in ieder geval de lezer aan tot nadenken over de eigen situatie. Kwetsende stukken worden niet geplaatst.
  • Lengte: maximaal 500 woorden. De naam van de auteur moet in ieder geval bij de redactie bekend zijn. Heb je een leuk idee voor een column? Neem dan contact op met de redactie.

Bezorgers gezocht!

  • Het gaat om ongeveer 7x per jaar, 5 wijkbladen en 2 flyers.
  • Hier staat uiteraard een vergoeding tegenover!
  • Heeft u interesse in deze functie? Stuur ons dan een e-mail

Adverteren in het wijkblad?
Zie voor informatie en de tarieven deze pagina.


Deadline kopij en verschijningsdata 2023:

Deadline kopij: Verschijningsdatum:
1 18 januari 18 februari
2 22 maart 22 april
3 14 juni 15 juli
4 20 september 21 oktober
5 15 november 23 december

Het wijkblad wordt bezorgd door drie jonge mensen uit de wijk.
Het kan voorkomen dat u per ongeluk geen wijkblad ontvangt.
Mocht dit het geval zijn, stuur ons dan een e-mail


Richtlijnen wijkblad.


Wijkblad online: