Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Baggerwerkzaamheden Sloot

Binnenkort gaan we baggerwerkzaamheden verrichten aan de sloot tussen de Van Teijenstraat en de ringweg. Dit is noodzakelijk omdat de riool overstort al een paar keer heeft gelopen.

Het kan daardoor zijn dat er wat overlast ontstaat in de buurt door het afvoeren van de bagger. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. We zullen de overlast zoveel mogelijk beperken.

Nieuwjaarsborrel 2019!

De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh nodigt langs deze weg alle bewoners van harte uit om samen op het nieuwe jaar te proosten!

De BHS biedt het eerste drankje (‘bubbels’) aan.
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

  • Zondag 6 januari 2019.
  • vanaf 16:00 t/m ± 18:00 uur.
  • Buurtcentrum De Hunzeborgh.
  • Beijummerweg 10a

Graag tot ziens!!!

Gemeente sluit papier- en textielcontainers af

Op vrijdag 21 en maandag 24 december verwijdert de gemeente de bovengrondse papierbakken, voor de veiligheid tijdens oud en nieuw.
Donderdag 3 en vrijdag 4 januari plaatsen we deze terug.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december sluiten we de ondergrondse papierbakken in de wijken af.
Op woensdag 2 januari gaan ze weer open.

Op zaterdag 29 december sluiten we alle ondergrondse papiercontainers bij de winkelcentra af.
Op woensdag 2 januari gaan ze weer open.

De textielbakken van GoudGoed zijn al verwijderd of afgesloten.
In de tweede week van 2019 gaan ze weer open.

Volgende pagina »