Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Petitie: Zilvermeer schoon, blauwalg-vrij!

Ingezonden stuk:

Wij zijn een groep zeer verontruste zwemmers van het Zilvermeer/de Kardingerplas die een petitie zijn gestart om de Gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest aan te sporen het jaarlijks terugkerende probleem van blauwalg, dat voor grote (gezondheids)problemen zorgt voor mens en dier, grondig aan te pakken en het blauwalg probleem definitief op te lossen. Ieder jaar slaat het noodlot toe, zodat er vrijwel de hele zomer geen gebruik meer gemaakt kan worden van de zwemplas.

Dit tot grote teleurstelling en ergernis van vele mensen (jong en oud). Met uw steun helpt u mee om het blauwalg probleem bij gemeente Groningen en Waterschap Noorderzijlvest een hoge prioritiet te geven. Steunt U ons? Dan verzoeken wij u vriendelijk de petitie in onderstaande link te tekenen.

Alvast daarvoor onze hartelijke dank!
Namens het comité “Blauwalg NEE”

NB: We stellen het zeer op prijs als dit bericht wordt doorgestuurd!

Petitie: https://petities.nl/petitions/zilvermeer-schoon-blauwalg-vrij

Bord Blauwalgen.

Nieuw appartementencomplex bij de Gerrit Krolbrug.

Aan het eind van de Korreweg, tussen woongebouw Korrezoom en het Van Starkenborghkanaal, gaat woningcorporatie Lefier een appartementencomplex met 124 huurwoningen bouwen. Het gebouw wordt aardbevingsbestendig en gasloos gebouwd. Het lagere gedeelte van het gebouw wordt vier woonlagen hoog en de woontoren krijgt dertien woonlagen. In het complex komen twee- en driekamerappartementen met een oppervlakte van 50 tot 80 vierkante meter. De bouw start naar verwachting begin 2020.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van Lefier.

Impressie van het nieuwe appartementencomplex bij de Gerrit Krolbrug.

Baggerwerkzaamheden Sloot

Binnenkort gaan we baggerwerkzaamheden verrichten aan de sloot tussen de Van Teijenstraat en de ringweg. Dit is noodzakelijk omdat de riool overstort al een paar keer heeft gelopen.

Het kan daardoor zijn dat er wat overlast ontstaat in de buurt door het afvoeren van de bagger. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. We zullen de overlast zoveel mogelijk beperken.

Nieuwjaarsborrel 2019!

De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh nodigt langs deze weg alle bewoners van harte uit om samen op het nieuwe jaar te proosten!

De BHS biedt het eerste drankje (‘bubbels’) aan.
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

  • Zondag 6 januari 2019.
  • vanaf 16:00 t/m ± 18:00 uur.
  • Buurtcentrum De Hunzeborgh.
  • Beijummerweg 10a

Graag tot ziens!!!

Volgende pagina »