Agenda

 

Het bestuur van de BHS vergadert maandelijks over onderwerpen die de bestuursleden van belang vinden of die door wijkbewoners of anderen, zoals de gemeente, worden aangedragen. Heeft u een onderwerp waar u het standpunt van de BHS over wilt horen, laat het ons weten!

 


 

Onderwerpen die regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Het onderhoud van gemeentebomen en het openbaar groen.
  • De activiteiten in de wijk (Kunstmarkt – Koningsdagfeest).
  • De verkeersveiligheid.
  • De speel- en sportvoorzieningen.
  • Parkeerproblemen.

 


 

Onderwerpen die jaarlijks voorbijkomen zijn:

  • Nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners in De Hunzeborgh.
  • Vrijwilligersbuffet voor alle vrijwilligers in De Hunzeborgh.
  • De jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering. (ABV)
   De ABV kent een formeel gedeelte over de bezetting van het bestuur, de jaarrekening en de plannen voor het komende jaar. Het informele gedeelte gaat over een actuele onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk. Het verslag van de ABV 2019 vindt u hier.
  • Koningsdagfeest op de Hunzebrink. Organisatie door het Hunze Oranje Comité.

 


 

De jaaragenda van de vereniging BHS:

11-01-2020 Nieuwjaarsborrel
13-01-2020 Vergadering bestuur BHS
08-02-2020 Vrijwilligersbuffet
17-02-2020 Vergadering bestuur BHS
16-03-2020 Vergadering bestuur BHS
14-04-2020 Vergadering bestuur BHS
21-04-2020 Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
27-04-2020 Koningsdagfeest
11-05-2020 Vergadering bestuur BHS
15-06-2020 Vergadering bestuur BHS
16-07-2020 Vergadering bestuur BHS
Augustus Zomerreces
14-09-2020 Vergadering bestuur BHS
19-10-2020 Vergadering bestuur BHS
16-11-2020 Vergadering bestuur BHS
14-12-2020 Vergadering bestuur BHS