Agenda

 

Het bestuur van de BHS vergadert ongeveer om de 6 weken over onderwerpen die de bestuursleden van belang vinden of die door wijkbewoners of anderen, zoals de gemeente, worden aangedragen. Heeft u een onderwerp waar u het standpunt van de BHS over wilt horen, laat het ons weten!


Onderwerpen die regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Het onderhoud van gemeentebomen en het openbaar groen.
  • De activiteiten in de wijk (Kunstmarkt – Koningsdagfeest).
  • De speel- en sportvoorzieningen.
  • De verkeersveiligheid.
  • Parkeerproblemen.

Onderwerpen die jaarlijks voorbijkomen zijn:

  • Nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners in De Hunzeborgh.
  • Vrijwilligersbuffet voor alle vrijwilligers in De Hunzeborgh.
  • De jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering. (ABV)
   De ABV kent een formeel gedeelte over de bezetting van het bestuur, de jaarrekening en de plannen voor het komende jaar.
   Het informele gedeelte gaat over een actuele onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk.
  • Koningsdagfeest op de Hunzebrink. Organisatie door het Oranje Comité De Hunze/Van Starkenborgh.

De jaaragenda van de vereniging BHS:

Maandag 16-01-2023 Vergadering bestuur BHS
Zondag 15-01-2023 Nieuwjaarsborrel
Maandag 20-02-2023 Vergadering bestuur BHS
Maandag 03-04-2023 Vergadering bestuur BHS
Donderdag 20-04-2023 Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
Donderdag 27-04-2023 Koningsdagfeest
Maandag 15-05-2023 Vergadering bestuur BHS
Zondag 04-06-2023 Vrijwilligersbuffet
Maandag 26-06-2023 Vergadering bestuur BHS
 Juli & Augustus Zomerreces
Maandag 04-09-2023 Vergadering bestuur BHS
Zaterdag 23-09-2023 Burendag
Maandag 16-10-2023 Vergadering bestuur BHS
Maandag 27-11-2023 Vergadering bestuur BHS