Agenda

 

Het bestuur van de BHS vergadert ongeveer om de 6 weken over onderwerpen die de bestuursleden van belang vinden of die door wijkbewoners of anderen, zoals de gemeente, worden aangedragen. Heeft u een onderwerp waar u het standpunt van de BHS over wilt horen, laat het ons weten!


Onderwerpen die regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Het onderhoud van gemeentebomen en het openbaar groen.
  • De activiteiten in de wijk (Kunstmarkt – Koningsdagfeest).
  • De speel- en sportvoorzieningen.
  • De verkeersveiligheid.
  • Parkeerproblemen.

Onderwerpen die jaarlijks voorbijkomen zijn:

  • Nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners in De Hunzeborgh.
  • Vrijwilligersbuffet voor alle vrijwilligers in De Hunzeborgh.
  • De jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering. (ABV)
   De ABV kent een formeel gedeelte over de bezetting van het bestuur, de jaarrekening en de plannen voor het komende jaar.
   Het informele gedeelte gaat over een actuele onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk.
  • Koningsdagfeest op de Hunzebrink. Organisatie door het Hunze Oranje Comité.

De jaaragenda van de vereniging BHS:

Maandag 17 – 01 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Zondag 23 – 01 – 2022
Nieuwjaarsborrel = Afgelast!
Maandag 07 – 03 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Maandag 11 – 04 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Woensdag
20 – 04 – 2022
Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
Zondag
24 – 04 – 2022 Vrijwilligersbuffet
Woensdag
27 – 04 – 2022
Koningsdagfeest
Maandag 30 – 05 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Maandag 11 – 07 – 2022 Vergadering bestuur BHS
  Augustus Zomerreces
Maandag 12 – 09 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Maandag 17 – 10 – 2022 Vergadering bestuur BHS
Maandag 28 – 11-2022 Vergadering bestuur BHS