Agenda

 

Het bestuur van de BHS vergadert ongeveer om de 6 weken over onderwerpen die de bestuursleden van belang vinden of die door wijkbewoners of anderen, zoals de gemeente, worden aangedragen. Heeft u een onderwerp waar u het standpunt van de BHS over wilt horen, laat het ons weten!

 


 

Onderwerpen die regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Het onderhoud van gemeentebomen en het openbaar groen.
  • De activiteiten in de wijk (Kunstmarkt – Koningsdagfeest).
  • De speel- en sportvoorzieningen.
  • De verkeersveiligheid.
  • Parkeerproblemen.

 


 

Onderwerpen die jaarlijks voorbijkomen zijn:

  • Nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners in De Hunzeborgh.
  • Vrijwilligersbuffet voor alle vrijwilligers in De Hunzeborgh.
  • De jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering. (ABV)
   De ABV kent een formeel gedeelte over de bezetting van het bestuur, de jaarrekening en de plannen voor het komende jaar.
   Het informele gedeelte gaat over een actuele onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk.
  • Koningsdagfeest op de Hunzebrink. Organisatie door het Hunze Oranje Comité.

 


 

De jaaragenda van de vereniging BHS:

X Nieuwjaarsborrel
25-01-2021 Vergadering bestuur BHS
X Vrijwilligersbuffet
08-03-2021 Vergadering bestuur BHS
12-04-2021 Vergadering bestuur BHS
20-04-2021
Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
X  27-04-2021
Koningsdagfeest
18-05-2021 Vergadering bestuur BHS
02-06-2021 Vergadering bestuur BHS
Augustus Zomerreces
06-09-2021 Vergadering bestuur BHS
18-10-2021 Vergadering bestuur BHS
29-11-2021 Vergadering bestuur BHS