Agenda

 

Het bestuur van de BHS vergadert ongeveer om de 6 weken over onderwerpen die de bestuursleden van belang vinden of die door wijkbewoners of anderen, zoals de gemeente, worden aangedragen. Heeft u een onderwerp waar u het standpunt van de BHS over wilt horen, laat het ons weten!


Onderwerpen die regelmatig voorbijkomen zijn:

  • Het onderhoud van gemeentebomen en het openbaar groen.
  • De activiteiten in de wijk (Kunstmarkt – Koningsdagfeest).
  • De speel- en sportvoorzieningen.
  • De verkeersveiligheid.
  • Parkeerproblemen.

Onderwerpen die jaarlijks voorbijkomen zijn:

  • Nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners in buurtcentrum Hunzeborgh.
  • Vrijwilligersbuffet voor alle vrijwilligers in buurtcentrum Hunzeborgh.
  • De jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering. (ABV)
   De ABV kent een formeel gedeelte over de bezetting van het bestuur, de jaarrekening en de plannen voor het komende jaar.
   Het informele gedeelte gaat over een actuele onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk.
  • Koningsdagfeest op de Hunzebrink. Organisatie door het Oranje Comité De Hunze/Van Starkenborgh.

De jaaragenda van de vereniging BHS:

Maandag 08-01-2024 Vergadering bestuur BHS
Zondag 14-01-2024 Nieuwjaarsborrel
Dinsdag 27-02-2024 Vergadering bestuur BHS
Dinsdag 11-03-2024 Vergadering bestuur BHS
Maandag 08-04-2024 Vergadering bestuur BHS
Donderdag 18-04-2024 Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
Zaterdag 27-04-2024 Koningsdagfeest
Maandag 27-05-2024 Vergadering bestuur BHS
Maandag 01-07-2024 Vergadering bestuur BHS
 Juli & Augustus Zomerreces
Dinsdag 10-09-2024 Vergadering bestuur BHS
Zaterdag 28-09-2024 Burendag
Maandag 21-10-2024 Vergadering bestuur BHS
Maandag 02-12-2024 Vergadering bestuur BHS


Schoolvakanties Regio Noord 2024:

Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 5 mei 2024
Zomervakantie
20 juli 2024 t/m 1 september 2024
Herfstvakantie
26 oktober 2024 t/m 2 november 2024
Kerstvakantie
21 december 2024 t/m 5 januari 2025


Feestdagen 2024:

Nieuwjaarsdag Maandag 1 januari 2024
Goede Vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
1e Paasdag Zondag 31 maart 2024
2e Paasdag
Maandag 1 april 2024
Koningsdag
Zaterdag 27 april 2024
Bevrijdingsdag
Zondag 5 mei 2024
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei 2024
1e Pinksterdag Zondag 19 mei 2024
2e Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
1e Kerstdag Woensdag 25 december 2024
2e Kerstdag Donderdag 26 december 2024


EK Voetbal: 14 juni t/m 14 juli 2024: