Aanvraag omgevingsvergunning: Antillenstraat

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via 14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen

Als er bezwaren zijn die voor de overige wijkbewoners zouden kunnen gelden dan kunt u daar altijd het BHS bestuur over informeren.

Zie ook nog eens dit bericht: Nieuw appartementencomplex bij de Gerrit Krolbrug