Categorie: ABV

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april.

Het bestuur doet verslag van het afgelopen jaar, presenteert de plannen voor het komende jaar en legt verantwoording af over de financiën.

De aanwezige wijkbewoners stemmen over de (her)benoeming van de bestuursleden. De BHS combineerde de afgelopen jaren de vergaderingen met interessante presentaties door bijvoorbeeld de gemeente of het Groninger Landschap over actuele ontwikkelingen die in en om de wijk spelen

ABV 2020: Afgelast!

Beste bewoners van De Hunze / Van Starkenborgh,

In verband met de maatregelen en de ontwikkelingen rondom het COVID-19 (Coronavirus) heeft de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS) besloten om de geplande Algemene Bewonsers Vergadering van dinsdag 21 april 2020 af te lasten.