Alternatieve ABV 2021

Ook dit jaar hebben we een digitale afhandeling van de Algemene Bewonersvergadering van de BHS.
Wijkbewoners hebben tot 15 mei 2021 de mogelijkheid te reageren om vragen te stellen.

Introductie nieuw gekozen bestuurslid en 2 bestuursleden a.i.

Tijdens de ABV 2020 hebben we een nieuw bestuurslid gekozen: Peter Altena.
Ook zijn er 2 bestuursleden ai. Marga Hesseling en Bert Meijberg.

De ai leden zijn na de ABV 2020 toegetreden en dienen daarom formeel tijdens de ABV 2021 nog te worden gekozen. Ze zijn vanaf heden wel actief als algemeen bestuurslid ai en zullen hun bijdragen leveren.

Categorieën ABV

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april.

Door de maatregelen rondom het coronavirus was het de voorbije weken niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren.

Categorieën ABV