Bruggen ellende

Op de laatste dag van de maand Mei zijn er spontaan een aantal bruggen defect.

Deels door storingen en er is er weer een brug aangevaren, een opsomming.

Alternatieve ABV 2021

Ook dit jaar hebben we een digitale afhandeling van de Algemene Bewonersvergadering van de BHS.
Wijkbewoners hebben tot 15 mei 2021 de mogelijkheid te reageren om vragen te stellen.