Een draadje over de #GerritKrolbrug

 

Zoals u weet heeft het college van B&W de minister een stevige brief geschreven met het verzoek om de BV goed te onderzoeken.

Als je met 12 bewonersorganisaties bent, de Fietsersbond, de bedrijvenvereniging, de drie dichtstbijzijnde scholen, en als je gesteund wordt door het college, dan zou je zeggen: dat is een breed draagvlak.

Ook de gemeenteraad steunt de Bewonrsvariant, zoals blijkt uit twee zeer breed gedragen moties. Breder draagvlak kán eigenlijk niet.

Toch is het ons niet gelukt om de Bewonersvariant (laag en breed) te laten onderzoeken, tezamen met de varianten van Rijkswaterstaat (hoog en smal). De Stuurgroep kon daar tot drie keer toe geen besluit over nemen. Nu ligt de beslissing bij minister Van Nieuwenhuizen.

Je zou dan zeggen dat Rijkswaterstaat de beslissing van de minister én de bespreking in de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer afwacht.

Maar wat gebeurt er: in de tussentijd heeft Rijkswaterstaat doodleuk 15 varianten van hun eigen wensen uitgewerkt, alsof er niks is gebeurd. We hoorden zelfs, dat van die 15 er 5 ‘erg kansrijk’ zijn!

‘Erg kansrijk’? Het is niet echt een verrassing – maar wel teleurstellend – dat de Bewonersvariant er nog altijd niet bij zit. Rijkswaterstaat blijft dus vasthouden aan de hoge en smalle brug, ondanks massieve tegenstand uit de samenleving.

En erger nog: we kunnen hier alleen maar de conclusie uit trekken dat Rijkswaterstaat op geen enkele manier wil luisteren naar bewoners en gebruikers, en zelfs niet naar de gemeenteraad en het college van B&W. Niet fraai. Natuurlijk laten we het er niet bij zitten. Wordt vervolgd!