Hellingbanen Gerrit Krolbrug

Er moet zo snel mogelijk aan de slag worden gegaan met een alternatief voor de hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Dat zegt Chris van Malkenhorst van het bewonerscomité.

“Afgelopen week vond er een projectavond plaats waarbij wij als buurtbewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe brug”, vertelt Van Malkenhorst. “Omdat ook de hellingbanen onderdeel zijn van dit project, schoof dit team ook aan. De bedoeling was om hellingbanen aan te leggen zodat je op een toegankelijke manier gebruik kunt maken van de fiets- en loopbrug bij de brug. Dat project heeft tot nu toe al twee keer vertraging opgelopen omdat de ondergrond aan de zijde van de Korrewegwijk niet geschikt is.”

“Mensen zullen bezwaar maken tegen de kap van bomen”
Van Malkenhorst: “Wij hebben begrepen dat het ook heel lastig gaat worden. De damwand op deze plek zit er namelijk niet goed in, waardoor de ondergrond niet stabiel genoeg is. En dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt de constructie opschuiven. Het nadeel bij deze optie is dat er dan bomen en bosschages gekapt moeten gaan worden. Uit de wijk hebben wij begrepen dat mensen tegen deze kap bezwaar gaan maken. Ook andere organisaties hebben inmiddels van zich laten horen. Kortom, als daar rechtszaken over aangespannen worden ben je zo weer een jaar verder. Een ander alternatief is om een deel van de Korreweg te gaan gebruiken voor de constructie. Maar dat lijkt ons geen goede optie, omdat je straks op deze plek moet gaan bouwen. De bouw zal dan straks de tijdelijke situatie opheffen. Dat is niet handig.”

“Een vaste tijdelijke brug van Janson Bridging kan tussen de zes en negen maanden geplaatst worden”
De bewoners willen daarom dat er haast wordt gemaakt. “Van deze hellingbanen zeggen wij, dit gaat hem niet worden. We willen daarom dat Rijkswaterstaat en de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaan met een andere tijdelijke oplossing. En op zich hoeft dat niet moeilijk te zijn. Er liggen verschillende opties op tafel. Eén van de opties is om een vaste tijdelijke brug van het bedrijf Janson Bridging te plaatsen. We hadden zelf onderzoek naar deze brug gedaan, en daaruit blijkt dat een vaste tijdelijke brug van Janson Bridging tussen de zes en negen maanden geplaatst kan worden. We hebben dit eerder bij de betrokkenen onder de aandacht gebracht, maar hier is toen verder niet op gehandeld.”

“Tijdelijke brug is breed inpasbaar”
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de kosten. Het kabinet heeft maximaal drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor een tijdelijke constructie, terwijl een brug van Janson niet zo heel veel meer geld kost. “Rijkswaterstaat doet nu opnieuw onderzoek naar de oever, waarbij het resultaat eigenlijk al vast staat. Zulke onderzoeken kosten ook geld. Daarnaast is er denk ik genoeg geld beschikbaar. Er is de laatste tijd gesproken over een ereschuld aan de Groningers om maar wat te noemen. Maar het grote voordeel is dat deze brug breed inpasbaar is. Wij zouden deze tijdelijke brug het liefste gerealiseerd zien worden zeventig tot 120 meter naar het noorden.”

“Al moeten we tot in Den Haag gaan lobbyen”
Van Malkenburg noemt het belangrijk: “Je moet echt gaan investeren in een tijdelijke maatregel. Op dit moment is de situatie zo dat de brug al bijna twee jaar lang niet door langzaam gemotoriseerd verkeer gebruikt kan worden. Er moet omgereden worden. Tel al die kilometers eens bij elkaar op die dit specifieke verkeer hebben moeten omrijden. Dat brengt ook een flink effect teweeg. Wij gaan er in ieder geval voor strijden om dit voor elkaar te krijgen. Al moeten we ook tot in Den Haag door blijven lobbyen.”

“Middengoot van de huidige fiets- en loopbruggen verwijderen”
De bewoners denken dat als er groen licht wordt gegeven voor het plan dat er dan al snel weer een jaar verstreken is voor het gerealiseerd kan worden. “Daarom zul je ook moeten kijken naar de huidige fiets- en loopbruggen. Eén van de bruggen is onlangs verruwd. De andere kant zal ook nog gebeuren. Daarnaast lijkt het ons een goed plan dat de middengoot verwijderd wordt. Deze is nu eigenlijk gewoon heel onhandig.”

Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat.


Bron: oogtv.nl