Het (GKB) funderingsprobleem lijkt opgelost!

Het funderingsprobleem lijkt opgelost!

In plaats van 360 schroefpalen van 10m lengte gaat het project met 70 schroefpalen en 6 dragline schotten aan de slag.
Wel gaat het project nog een praktijkproef uitvoeren, maar daar heeft het project vertrouwen in.

Daarnaast dient de waterschapsvergunning nog afgegeven worden (medio februari) en zal de gemeente het nieuwe ontwerp nog toetsen.
Verwachting start werkzaamheden eind februari.

Het Platform GKB blijft in gesprek over de uitvoering (+/- 8 weken) en eindsituatie.
Met name de verkeersveiligheid en -stromen blijft ons aandachtspunt.

Het Platform Gerrit Krolbrug is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

– Bewonersorganisatie Beijum
– Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
– Wijkoverleg Korrewegwijk
– BewonersPlatform Lewenborg
– Bewonersorganisatie Drielanden
– Fietsersbond afdeling Groningen
– Werkgroep Toegankelijk Groningen

GKB Schema Planning En Stappen Januari 2023 Bandbreedte

GKB Overzichtstekening H220308 000 Totaal 230106 Fundering