Hilarisch: VVD doet motie in Tweede Kamer voor hippere namen van bruggen in Stad

Er is veel te doen in Stad over de bruggen die de Noordzijde van het Van Starkenborghkanaal verbinden met Stad. Zo is de Gerrit Krolbrug, in de volksmond bekend als de Korrewegbrug, toe aan vervanging. En de Paddepoelsterbrug wordt na jaren soebatten ook opnieuw aangelegd. Over beide bruggen is veel discussie, maar de VVD bekommert zich vooral over hippe namen.

De Gerrit Krolbrug vormt een hinderlijk obstakel voor scheepvaartverkeer dat gebruik maakt van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Daarom moet er een nieuwe brug komen, het liefst eentje waar de scheepvaart totaal geen hinder van ondervindt. Dat is althans de wens van Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug. Dat betekent dat de nieuwe brug zo’n vijf meter hoger wordt dan de de brug die er nu ligt. Dat zint omwonenden niet. Ze begrijpen niet waarom het belang van 15.000 dagelijkse passanten en omwonenden minder zwaar weegt dan dat van de scheepvaart.

Problemen met bruggen

De discussie is nog niet beslecht, maar alles wijst erop dat Rijkswaterstaat haar zin doordrukt en Groningen opzadelt met een kolos van een brug waardoor het uitzicht van omwonenden wordt verpest met beton en fietsers en wandelaars straks een col moeten bedwingen om aan de overkant te geraken.

Een paar kilometer verderop speelt hetzelfde probleem. Daar lag altijd de Paddepoelstebrug, een loop- en fietsbrug die het Reitdiepdal verbond met Stad. Ideaal voor Stadjers die eem een stukje wandelen of fietsen in het prachtige Reitdiepdal. De brug was daarnaast ook een belangrijk verbindingspunt voor het Pieterpad, totdat een binnenvaartschip in 2018 de brug total loss ramde. Sindsdien is brug afgesloten voor voetgangers en fietsers en inmiddels is die volledig verwijderd.

Op de politieke agenda

Dat doet zeer bij omwonenden en al die Stadjers, wandelaars en fietsers die gebruik maakten van de iconische brug die Stad verbond met de natuur. Vanaf de aanvaring pleiten zowel de lokale politiek als omwonenden voor het vervangen van de brug. Eindelijk, na jaren aan de bel trekken, zijn hun gebeden gehoord. Er komt, ondanks vele tegenwerkingen van Rijkswaterstaat, een nieuwe loop- en fietsbrug. Hoe die er precies uit komt te zien is nog onbekend, zeker is dat ook deze brug een stuk hoger moet zodat schepen niet hoeven te wachten totdat de brug opent, maar er gewoon onderdoor kunnen varen.

Paddepoelsterbrug – foto van DVHN

Over beide bruggen wordt op dit moment een stevig robbertje gevochten tussen alle stakeholders. Zelfs de Tweede Kamer bemoeit zich inmiddels actief met het bruggendrama in Groningen. Zo is het mede aan een aantal partijen in de Tweede Kamer te danken dat de Paddepoelsterbrug überhaupt terugkeert. Hulde daarvoor. Ook de VVD doet, bij monde van Tweede Kamerlid Remco Dijkstra een duit in het debatzakje.

VVD: “Hippere namen voor bruggen”

Maar dan niet met een pleidooi om de scheepvaart voorrang te geven of om beter te luisteren naar de belangen van gebruikers en omwonenden. Neen. De VVD maakt zich druk over de namen van de bruggen. Sterker: Remco heeft zelfs op 7 december een motie ingediend om de bruggen hippere namen te geven. Zo zou de Paddepoelsterbrug de Baukebrug moeten heten. En de Gerrit Krolbrug zou ook naar de Groningse wielrenner vernoemd moeten worden. Remco doet alvast een suggestie: “De Mollemabrug.”

Remco doet dit allemaal voor de Groningse fietsliefhebbers, legt hij in de motie uit: “Zodat ook Groningse wielrenners en fietsers blij kunnen worden.” Wel Remco, zelf ben ik een fietsende Groninger en ik hecht juist waarde aan de historische namen van de bruggen. Zo verwijst Paddepoel naar een gebied dat zich uitstrekt van de wijk Paddepoel tot zo ongeveer het dorpje Adorp. Vroeger, al in de Romeinse tijd, woonden mensen hier op de eerste terpen en vochten ze tegen de zee. Later, in de middeleeuwen, werd het gebied geregeerd door de adellijke lieden van kasteel Paddepoel, een grote burcht die helaas verloren is gegaan. Padde verwees naar de naam van de bewoners en poel slot op de hoogte waarop de burcht was gebouwd.

Historische namen

Een prachtig stuk historie waarvan sommige sporen nog zichtbaar zijn in het land. Maar waarvan helaas ook veel te veel is verdwenen, behalve de naam Paddepoel. Het is dus juist erg belangrijk dat de brug deze naam behoudt, als is het om het verleden te eren.

Dat zelfde geldt voor de Gerrit Krolbrug. Die heeft de naam ontleend aan Stadjer en schrijver Gerrit Krol. In 1998 schreef hij: “Na een lange fietstocht was ik pas terug in de stad wanneer ik het ronde bord ’50 km’ passeerde met daarboven de naam Groningen, die mij zo vertrouwd was dat daar ook net zo goed Gerrit Krol kon staan vond ik.” Toen Gerrit in 2005 weer in Groningen kwam wonen, en ook nog aan de Korreweg, werd de brug officieel naar hem vernoemd. Ook weer een stukje erkennings dus voor de Groninger geschiedenis en cultuur.

Idiote motie

Bauke Mollema is een held. Maar om nou deze historische namen ten grabbel te gooien, is ook zo wat. Toch is de motie officieel ingediend. Dat kost een lieve duit knaken en straks gaat het landsbestuur ook nog bezig met deze futiliteiten, alsof er niks belangrijks meer is te behandelen in Den Haag. En misschien dat Remco van de VVD zich in de Tweede Kamer kan hardmaken voor bruggen die ook het belang van Stadjers en omwonenden dienen in plaats van louter de scheepvaart. Daar hebben ook Groningse wielrenners en fietsers veel meer aan dan aan een hippe brugnaam.


Bron: Sikkom.nl