Hoe gaat het met de vervanging van de Gerrit Krolbrug?

Rijkswaterstaat geeft prioriteit aan de scheepvaartbelangen. Snappen we. Maar vergeet niet dat er jaarlijks 5,5 miljoen fietsers en 1 miljoen (vracht)auto’s over de brug gaan. Die belangen zijn nu totaal onderbelicht. Wij behartigen de belangen van alle bruggebruikers, samen met 11 andere bewonersorganisaties, de Fietsersbond en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost Groningen.

In de plannen van rijkswaterstaat moet de brug flink worden verhoogd, om de scheepvaart makkelijker te kunnen laten varen. De Korreweg, het Heerdenpad en de Ulgersmaweg zullen maximaal 3,5 m hoger komen te liggen. Wij vinden dit onnodig vanuit de scheepvaartbelangen, en enorm belastend voor de gebruikers. De omwonenden aan de Korreweg mogen trouwens een flinke inbreuk op hun privacy verwachten, omdat de weg een stuk hoger komt te liggen. Wat het gaat betekenen voor de bewoners van de Stamstraat kunnen we nog niet overzien.

Verder wordt de nieuwe brug in de plannen van rijkswaterstaat nog smaller dan nu, een ‘erftoegangsweg’. Er wordt niets gedaan aan de onveilige vermenging van fietsers en auto’s. Wij vinden dit onaanvaardbaar.

We hebben de Bewonersvariant voorgesteld, waarin aan onze bezwaren tegemoet wordt gekomen. De nieuwe Gerrit Krolbrug blijft in ons voorstel op dezelfde hoogte als nu. De vaste fietsbruggen keren ook in de nieuwe situatie terug. De scheepvaart heeft daar geen last van. Verder willen we gescheiden rijbanen voor fietsers en autoverkeer. De gemeente, provincie en rijkswaterstaat hebben dat in 2016 al besloten. We hebben al vaak gevraagd waarom dat besluit niet wordt uitgevoerd, maar niemand kan het ons vertellen. Het is ’niet maakbaar’, maar waarom dat zo is?

We hebben gemeente, provincie en rijkswaterstaat dringend gevraagd om de Bewonersvariant te laten onderzoeken. Dat is gebeurd. We hebben een dikke week de tijd gekregen om bijna 300 pagina’s rapporten en analyses door te worstelen. Niet erg fair play. Maar de inhoud maakt ons ook niet erg blij. We zijn geschrokken van de eenzijdige nadruk op de belangen van scheepvaart. Ons voorstel wordt afgeserveerd, soms heel inhoudelijk en soms met nogal gezochte en ronduit onnozele argumenten.

Het komt erop neer dat ons voorstel niet past in de uitgangspunten: 1. de brug moet zo hoog mogelijk en 2. de weg moet smal worden uitgevoerd. Ja, dat wisten we al. Wat het zo vervelend maakt is dat er geen dialoog met ons is geweest over de Bewonersvariant en dat ons voorstel nu niet serieus is beoordeeld. Dat zullen we op 18 augustus 2020 aan de mensen van rijkswaterstaat en gemeente meedelen.