Hunzeborgh 20 jaar

Beste leden van het Hunzeborghteam.

Wij feliciteren jullie van harte met het 20-jarig bestaan van het buurtcentrum in onze wijk!

Wij spreken de wens uit dat, door jullie inzet en die van vele wijkbewoners, er nog jaren mooie activiteiten georganiseerd gaan worden in het buurtcentrum Hunzeborgh.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh.