Kerstattenties voor de stewards bij de Gerrit Krolburg

Op woensdag 29 december hebben 2 stewards die bij de Gerrit Krolburg staan om minder mobiele mensen, en kinderen met kleine fietsjes te helpen om aan de overkant van het kanaal te komen, en zout te strooien als het glad is, kerstattenties ontvangen voor henzelf en hun 4 collega-stewards.

Het initiatief hiertoe is genomen door onze wijkbewoonster Lenie van der Werf, daarbij ondersteund door 2 buurvrouwen, Marie Louise Cornelius en Irene Hogema.

Omdat het bestuur van de bewonersvereniging BHS dit een goed idee vond, heeft het dit met een financiële bijdrage van harte ondersteund.

De twee stewards waren blij verrast door dit gebaar.