Kort verslag Stuurgroep Groningse Bruggen 6 november 2020

Zoals verwacht heeft de Stuurgroep GEEN beslissing genomen.

En aangegeven dat ze het aan de minister overlaten op de BO-MIRT van 26 november as.
Dus weer uitstel. We hebben gezegd als van uitstel maar geen afstel komt.
Duidelijk is dat Philip Broeksma zijn poot stijf heeft gehouden en dat hij wil dat het verzoek van B&W wordt ingewilligd.

Tevens heeft hij de resultaten van de meting van brugopeningen opgevraagd omdat geconstateerd is dat er verschillende uitkomsten zijn. RWS gaat dat opleveren! De provincie stond volledig achter de gemeente. Dus we zien dat het dan 2 tegen 1 was en dus zou de SGP een besluit moeten voorleggen dat de BV wordt meegenomen.

Zo is helaas niet besloten! Wel worden de standpunten van de gemeente en provincie 1 op 1 aan de minister teruggekoppeld. Tevens hebben we het verslag opgevraagd. Die volgt indien die vrijgegeven mag worden. Gemeente heeft al toegestemd. Er is GEEN besluit over de planstudie en uitgangspuntennotitie en afweegkader gemaakt. Daarnaast hebben we verzocht aan het project, via Niels Keissen die mij dit allemaal heeft medegedeeld, om vanuit het project een korte samenvatting naar alle participatie leden toe te sturen.

Maandagavond gaan we ons vervolgacties afstemmen waarbij we een petitie overwegen en 2e kamerleden gaan benaderen.

Lees ook dit bericht van het DVHN.