Lezingen door Henk Kauffman

De Culturele Commissie; De Hunze / Van Starkenborgh, heeft voor de maand maart, twee interessante lezingen op haar programma staan.

Lezing 1: door Henk Kauffman

13 maart 2022

Onderwerp: De rol van het doorzichtig glas in de transformatie van het denken in West-Europa.

In Venetië gaan van het doorzichtige glas eerst de vergrootglazen ontstaan en wat later de lees- en verziende brillen. De baanbrekende stap is de samenstelling van de lenzen tot de telescoop en microscoop. Het succes van het wetenschappelijk onderzoek leidt tot een groter vertrouwen in de kracht van de rede en het terugdringen van bijgeloof. Na de pauze  bespreekt Henk de ontwikkeling van de vensters tijdens de Italiaanse Renaissance. Ofwel een zwerftocht door de kunstgeschiedenis van Italië.


Lezing 2: door Henk Kauffman

27 maart 2022

Onderwerp: De rol van het doorzichtige glas in de vensters van West-Europa

Deze lezing gaat over een zoektocht door de schilder- en tekenkunst door de eeuwen. Hieruit rijst een beeld van het ontstaan van open vensters naar wasdoek en een langzame invoering van de doorzichtige glazen ramen. De glazen vensters gaan een grote invloed hebben op de woonomgeving en de psychologische denkwereld van de Westerse mens. Een belangrijk deel speelt zich af in de periode die de Verlichting wordt genoemd.


Voor alle evenementen geldt:

Tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie: Buurtcentrum De Hunzeborgh, Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen

Toegangsprijs: € 7,50 contant en gepast te voldoen aan de zaal

Verplichte aanmelding op: cultuur@dehunzeborgh.nl

Website: https://www.dehunzeborgh.nl/cultuur