Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren

De gemeente Groningen wil een dekkend netwerk van elektrische laadpalen aanleggen. Er zijn op dit moment ruim 200 openbare laadpalen.

Daar komen er de komende drie jaar naar schatting 350 bij. Op de plankaart staan ongeveer 1500 geschikte locaties. Deze plekken voldoen aan diverse eisen, zoals voldoende ruimte op de stoep voor rolstoelgebruikers en een acceptabele loopafstand voor de e-rijder.

Een deel van de laadpalen wordt op strategische plekken geplaatst.

Deze laadpalen komen bij bijvoorbeeld buurthuizen, winkelcentra, sportparken en in de dorpskernen. De andere laadpalen komen er op aanvraag van bewoners. Een paal wordt dan pas geplaatst als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag indient.

De gemeente nodigt u van harte uit om de kaart met de mogelijke locaties voor openbare laadpalen te checken. U kent uw buurt het beste. Zijn de locaties op de kaart volgens u ook geschikt? Zo niet, welke mogelijke problemen hebben wij over het hoofd gezien? Of heeft u een nieuwe locatie op het oog die niet op de kaart staat?

U bent van harte uitgenodigd om te reageren op deze plankaart,
via https://gemeente.groningen.nl/laadpalen.

Noot van de redactie:

Opvallend is dat de aangewezen mogelijke locaties in De Hunze en Van Starkenborgh zeer ongelijk verdeeld zijn. Voor wie belangstelling heeft voor elektrisch rijden loont het dus de moeite de kaart te bekijken en eventueel te reageren.