Nieuwe blikvangers langs het Heerdenpad

Op 05-02-2018 zijn er door de gemeente langs het Heerdenpad tussen Beijum en de Gerrit Krolbrug twee van de drie zogeheten blikvangers (metalen opvangbakken voor zwerfvuil) geplaatst, dit in overleg tussen de BHS, BOB Beijum en de gemeente.

Één blikvanger is tussen het Wessel Gansfort College en de Gerrit Krolbrug geplaatst en twee blikvangers langs het Heerdenpad. Dit om te stimuleren en te voorkomen dat zwerfvuil op het trottoir, in het gras en in de bossages beland. Schoon groen.

Een beter milieu begint bij jezelf!