Nieuwe Gerrit Krolbrug van 5,5 meter hoog?

De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal in het noordoosten van de stad Groningen is aan vervanging toe. Rijkswaterstaat onderzoekt een nieuwe brug van vijfenhalve meter hoog, maar de Groningse gemeenteraad vindt vier meter het maximum.

Een brug van vijfenhalve meter hoog zou het gunstigst zijn voor vrachtschepen en andere beroepsscheepsvaart, denkt Rijkswaterstaat. „Maar de gemeente moet voor de omwonenden en weggebruikers gaan staan”, vindt raadslid Tom Rustebiel (D66).

Zijn partij diende woensdag in de gemeenteraadsvergadering een motie in, met de eis om de nieuwe brug in elk geval niet hoger te maken dan vier meter. De motie is mede ondertekend door bijna alle overige raadsfracties.

Hogere Gerrit Krolbrug heeft grote impact op omwonenden en verkeer

„Eigenlijk was er in 2016 al besloten dat er een brug van vier meter zou komen, met vrijliggende fietspaden”, verklaart Rustebiel. „Nu wordt toch ineens weer geopperd of het niet een smallere brug moet zijn, zonder aparte fietspaden en van vijfenhalve meter hoog.”

Wat hem betreft is het antwoord ‘nee’. „De extra hoogte lijkt nauwelijks brugopeningen te schelen.” Bovendien zijn voor anderhalve meter extra hoogte tientallen meters extra talud nodig. „Dat beperkt de aanrijroutes naar omliggende straten en het uitzicht van omwonenden.”

‘We willen niet gedwongen worden tot auto’s op Oosterhamriktracé’

Voor D66 is het ook van belang dat de brug geen beperkingen oplegt wat betreft de discussie over het Oosterhamriktracé. Nu is die route tussen Kardinge en het centrum alleen nog toegankelijk voor bussen. Het stadsbestuur wil ‘m mogelijk ook voor auto’s openstellen, maar D66 heeft daar twijfels bij.

„We willen niet dat we straks gedwongen worden om auto’s over die route te laten rijden, omdat de Gerrit Krolbrug niet meer voldoende capaciteit biedt voor autoverkeer.” Daarom gaat zijn voorkeur uit naar een brug met vrijliggende fietspaden, en moet het college een plan uitwerken dat alle mogelijkheden voor het verkeer in het oosten van de stad openhoudt.

Grote raadsmeerderheid vóór lage, brede brug

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat weten dat het stadsbestuur regelmatig met Rijkswaterstaat overlegt over de Gerrit Krolbrug. „We onderzoeken een aantal mogelijke varianten”, benadrukt hij, „zowel van vier als van vijfenhalve meter.” Broeksma wijst erop dat een hogere brug minder vaak hoeft te openen dan een lage. „Maar de precieze gevolgen voor de doorvaart weten we nog niet. Dat wordt duidelijk als het onderzoek afgerond is.”

Juist omdat dat onderzoek nog loopt, is Broeksma niet enthousiast over de motie. „Maar ik kan ook tellen”, zegt hij, duidend op de grote hoeveelheid ondertekenaars. De overgrote meerderheid van de raad schaarde zich woensdagavond achter het plan, met alleen Marten Duit (Student en Stad) als tegenstemmer.

Bron: dvhn.nl