Parkeerverbod Ulgersmagweg

Afgelopen dinsdag 7 en woensdag 8 februari werden er op de zuidelijke oever bij de Gerrit Krolbrug – kant Korrewegwijk – een aantal proefsleuven gegraven.

Daardoor kan de aanwezige verankering van de damwanden visueel worden gecontroleerd.
Dit als voorbereiding op de bouw van de hellingbanen aan de westelijke vaste loop/fietsbrug later in februari-april. Vanuit de veiligheid en afscherming van de omgeving, werden er bouwhekken geplaatst en vinden er nog wat andere voorbereidingen plaats.

Tevens geldt er vanaf 20-02-2023 een parkeerverbod aan de Ulgersmaweg langs het Van Starkenborghkanaal, dit in verband met de uit te voeren werkzaamheden.


Bron: rws.nl