Plan van bewoners voor kapotgevaren bruggen in Groningen is niet in gevaar.

CDA en D66 steunen de plannen voor nieuwe lage bruggen over het Van Starkenborghkanaal in Groningen nog steeds, zeggen lokale raadsleden.

Tot veler verrassing gaven de Tweede Kamerfracties van CDA en D66 dinsdag geen steun aan een PvdA-motie over de kapot gevaren bruggen in Groningen. Daardoor werd die motie met 74 tegen 76 stemmen verworpen.

Volgens de lokale woordvoerders in Groningen, de raadsleden Herman Pieter Ubbens (CDA) en Thom Rustebiel (D66), steunen hun Haagse partijgenoten de bewonersvarianten nog wel.

Strak

,,Volgens mij hebben ze alleen tegengestemd omdat in de motie ook stond dat de tijdelijke brug over een jaar klaar moest zijn. Dat vonden ze te strak omdat de minister heeft aangegeven dat het wel 1,5 jaar zal duren’’, zegt Ubbens.

Thom Rustebiel weet nog niet goed waarom zijn partij in Den Haag bij de tegenstanders hoorde. Voormalig Kamerlid Rutger Schonis steunde de bewoners altijd. ,,Misschien heeft dit te maken met de wisseling van de wacht.’’
Volgens Rustebiel verandert er in de praktijk weinig. ,,Ik had graag gezien dat de motie was aangenomen, maar D66 steunt de ideeën van de bewoners nog steeds. Ook in Den Haag.’’

Teleurstellend

Benni Leemhuis (GroenLinks) spreekt met woordvoerders van de burgercomités Brug Terug (Paddepoelsterbrug) en het Gerrit Krolbrug Comité van een teleurstellende tussenstap. ,,Jammer, 74 stemmen voor de bewonersvariant is nog steeds een stevig signaal maar hebben formeel geen waarde. Gemeenteraad, college, provinciale staten en GS steunen de ideeën echter nog steeds. En unaniem’’, aldus Leemhuis.
De PvdA riep de minister op om de lage bewonersvarianten serieus te nemen. Dat deed de partij in december ook al met vier andere fracties waaronder D66. Destijds werd de motie met 111 tegen 38 aangenomen. Van de 15 toenmalige fracties stemden alleen VVD, Forum voor Democratie, SGP en Krol tegen. Forum en SGP horen nu bij de 14 partijen die de motie steunen. Deze keer waren VVD, Haga, CDA en D66 tegen.


Bron: dvhn.nl