Schade Gerrit Krolbug


Gebruikers van de Gerrit Krolbrug in Groningen weten nog steeds niet of de brug nog (gedeeltelijk) kan worden hersteld na de aanvaring in mei. Het onderzoek duurt langer dan gedacht.

Rijkswaterstaat wilde binnen twee weken duidelijk maken in hoeverre de kapotte brug − in afwachting van de bouw van een nieuwe − nog kan worden gebruikt. Dat onderzoek heeft echter meer tijd nodig. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Groningen komt het op korte termijn alsnog.
Het uitstel geeft gebruikers van de brug, die ervan uitgingen dat de brug total loss was, onverwacht hoop dat er misschien toch nog wat van te maken valt. Zodat ze de komende jaren − tot de nieuwe brug klaar is − niet alleen maar gebruik kunnen maken van de hoge loopbruggen (of moeten omrijden).

Scenario’s

Ambtenaren van de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat brengen ondertussen al wel scenario’s in beeld voor het geval de brug toch total loss is, schrijft Broeksma dinsdag in een bericht aan de gemeenteraad. D66, PvdA en SP willen van hem weten of bewonersorganisaties daarbij worden betrokken. Ze vragen Broeksma ook of het college het jarenlang verdwijnen van de verbinding (15.000 fietsers per dag) onacceptabel vindt.

Broeksma verwacht geen vertraging bij de planvorming voor de nieuwe brug. De minister zal daarover in november een besluit nemen. De gemeenteraadsfracties willen ook weten of er nu in juni wel een voorstel komt over de vervanging van de Paddepoelsterbrug of dat de besluitvorming daarover wordt samengevoegd met de Gerrit Krolbrug. Ze vragen zich ook af of de gemeenteraad bij beide bruggen een keus kan maken uit verschillende varianten.

Stewards

Sinds de aanvaring staan er dagelijks tussen 6.00 en 22.00 uur twee stewards bij de brug die mensen helpen, toezicht houden en vragen beantwoorden. Volgens Broeksma brengen pendelbusjes dagelijks één of twee mindervalide weggebruikers naar de overkant. Verkeer op andere routes (Damsterdiep, Bedumerweg) ondervindt geen noemenswaardige hinder.


Bron: dvhn.nl