Start Buurtvuur De Hunze een succes

Op vrijdag 22 november heeft het eerste Buurtvuur De Hunze plaatsgevonden. De bedoeling van dit vuur was om eens te kijken hoe een Buurtvuur in de praktijk werkt. Een proefvuur dus. Daarom was er ook niet veel publiciteit aan gegeven. De omwonenden van de vuurplaats hebben een brief in de bus gekregen en er was bekendheid aan gegeven door een bericht op de Facebookpagina ‘Wijkgroep: De Hunze – Van Starkenborgh’.


Vooraf

Aan het proefvuur zijn de nodige voorbereidingen vooraf gegaan. Zoals het vormen van een enthousiaste en gezellige Buurtvuur groep (je kunt je nog aanmelden!). Ook is er overleg geweest met de stadsdeelbeheerder Oost van de Gemeente en de Stichting Buurtvuur. De medewerking van deze partijen was zodanig positief dat de Buurtvuur groep besloot om nog dit jaar een Buurtvuur te houden. De stadsdeelbeheerder hielp met de juridische kant en beloofde ook op termijn te faciliteren in zaken als kuil, zand, stenen, houtopslag ed. De Stichting Buurtvuur doneerde een starterspakket en hout voor twee en half uur. Ook leende die stichting een vuurschaal en lampjes voor de aanlooproute uit. Meer informatie over buurtvuren staat op www.buurtenrondhetvuur.nl

Het proefvuur

Aan het begin van de dag gaf de Stookwijzer.nu nog een code rood (mist) hetgeen betekent dat je beter geen hout kunt stoken. Gelukkig klaarde het weer later op de dag op. De vuurschaal werd op zijn plek gezet (het grasveld aan het Heerdenpad ter hoogte van de Berlageweg). Rond half acht werden de aanmaakblokjes aangestoken en de kleine houtjes vatten al snel vlam. De grote blokken hout gingen daarna ook vlot in de fik. De bijna voltallige Buurtvuur groep was aanwezig en zich aan het installeren met stoeltjes, koffie, thee en pepernoten toen de eerste buurtgenoten op kwamen draven. Het bleef daarna een komen en gaan van mensen die waren afgekomen op de Facebook oproep en aangetrokken waren tot een kampvuur, een gesprekje of gewoon gezelligheid. Aan die gezelligheid kwam rond tien uur een eind. Dat was de, met de Gemeente, afgesproken tijd dat het vuur gedoofd zou worden.


Enthousiast

De Buurtvuur groep was erg tevreden met het verloop van de avond en de bezoekers waren ook zeer enthousiast. Zelfs de enigszins drassige route om de vuurplaats te bereiken was voor sommigen een avontuur.

Het volgende Buurtvuur is op zaterdag 18 januari 2020.  Het begint dan om 16.00 uur Zet het alvast in je agenda.