Startbijeenkomst Groningen Goed op Weg

Groningen blijft groeien. Dat stelt ons voor het vraagstuk om die groei mogelijk te maken en tegelijkertijd een aantrekkelijke stad met een ontspannen buitengebied te blijven. Wat betekent dat voor het openbaar vervoer, voor fietsers en voetgangers, voor auto’s?

Als we niets doen neemt het autoverkeer in 2030 nog verder toe. Terwijl juist de binnenstad, de wijken en de dorpen gebat zijn bij groene openbare ruimte om te wandelen, te ontmoeten en aangenaam te verblijven. Aan de andere kant is een goede bereikbaarheid voorwaarde voor het economisch en sociaal functioneren van de stad en de dorpen.

Brief vooraankondiging startbijeenkomst Groningen Goed op Weg