Straks geen hinder meer van scheepsgeneratoren van afgemeerde schepen in het van Starkenborghkanaal

Van onze redactie:

Vanaf 1 januari 2020 mogen schepen in Groningen die een ligplaats innemen geen generator laten draaien, wanneer ze gebruik kunnen maken van stroom van de wal.

Dat is het gevolg van een besluit van de gemeenteraad op 26 juni jl. op voorstel van het gemeenteraadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks.

 

Bewoners van Van Starkenborgh hadden geklaagd over gebrom en luchtvervuiling van schepen die afmeren aan het van Starkenborghkanaal, doordat ze een generator gebruiken om stroom op te wekken. Voor die klachten vond men geen gehoor bij Stadsbeheer van de gemeente en Rijkswaterstaat. Dat heeft er toe geleid dat Kees Visser van het bestuur van de BHS contact heeft opgenomen met een aantal gemeenteraadsfracties. Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks heeft dit opgepakt en een initiatiefvoorstel gemaakt, waarna de gemeenteraad unaniem met haar voorstel heeft ingestemd.

Dit besluit wordt waarschijnlijk van kracht per 1 januari 2020, omdat het eerst moet worden verwerkt in de Verordening Openbaar Vaarwater. In de tussentijd kan er gewerkt worden aan een goede communicatie van dit besluit aan de scheepvaart. Zo zullen er onder andere borden langs het kanaal worden geplaatst, om de scheepvaart op dit verbod te wijzen.