Toekomst Kardinge

De gemeente Groningen werkt aan de toekomst van sportcentrum en recreatiegebied Kardinge, waarin vitaliteit centraal staat.

Uitnodiging meedenksessies toekomst Kardinge

Op dinsdagavond 27 juni en maandagavond 3 juli organiseert de gemeente Groningen twee meedenksessies over de toekomst van Kardinge. Daarin kunt u actief meedenken over een aantal specifieke onderwerpen. Tijdens de sessies gaan we in twee rondes met elkaar in gesprek, waarin twee thema’s centraal staan:

  • De uitstraling en het gebruik van de openbare ruimte
  • Gewenste voorzieningen en activiteiten in het gebied

Aan de hand van verschillende beelden bespreken we graag uw ideeën en wensen hierover. In deze uitnodiging staat meer informatie over de meedenksessies. Via de link in de uitnodiging kunt u zich tot en met 20 juni aanmelden.

We hopen u te spreken, maar lukt dit niet? Dan is het vanaf begin juli ook mogelijk om een digitale enquête in te vullen. Daarin komen dezelfde onderwerpen aan bod als tijdens de meedenksessies. Een link naar de digitale enquête zal begin juli via onze nieuwsbrief en op deze webpagina met u gedeeld worden.’

Hoe ziet de toekomst van Kardinge eruit?

Het sportcentrum Kardinge is dringend aan vernieuwing toe. Daarnaast zijn er kansen om ook het recreatiegebied Kardinge aantrekkelijker te maken, door de verschillende voorzieningen beter met elkaar te verbinden en het gebied beter in te richten voor de toekomst. De plek waar nu het parkeerterrein en het sportcentrum staan, gaan we daarom omvormen tot een campus met een parkachtige omgeving waar sport, recreatie en natuur, onderwijs, zorg, wonen en werken allemaal samen komen. Organisaties als Sport050, het Alfa-college en de Topsport Talent School willen vanuit hier samen gaan werken aan de gezondheid en het welzijn van inwoners.

In de toekomst is er namelijk meer zorg nodig. Dit komt door de vergrijzing in de samenleving. En hiervoor zijn straks minder mensen beschikbaar. Ook zien we dat steeds meer kinderen en jongeren geen gezonde leefstijl hebben. Om dit probleem voor de toekomst op te lossen, is nu extra inzet nodig. Om aan nieuwe inzichten en oplossingen voor een gezonde, vitale samenleving te werken. Dit doen we niet alleen op de campus zelf, maar ook in de omliggende wijken. Samen met onze partners doen we dat ook voor de stad en voor de regio.

We maken van Kardinge een fijne omgeving waarin sporters, studenten, werknemers en bewoners elkaar tegenkomen en vitaal bezig kunnen zijn. Met meer samenhang tussen de verschillende onderdelen in het gebied en om Kardinge meer een eigen identiteit te geven. Om dit te realiseren kijken we naar de herinrichting van de bestaande bebouwing in het gebied tussen de Kardingebult en de bedrijven. De ambitie is om het nieuwe sportcentrum op de huidige parkeerplaats te bouwen en te verbinden met de Kardingebult. Het omliggende natuurgebied blijft bestaan en gaan we juist versterken. We willen daarbij de kans aangrijpen om Kardinge ook beter te verbinden met de omliggende wijken en het centrum van Groningen, met name voor fietsers en voetgangers. Kardinge blijft een belangrijke functie voor P+R en openbaar vervoer houden, maar in de toekomst willen we de auto minder centraal stellen in het gebied.

Kardinge wordt zo een open, toegankelijk gebied waar het fijn verblijven is en waar iedereen welkom is. Een centrale plek voor allerlei organisaties, bedrijven, zorginstellingen en bewoners om kennis op te doen, te delen en meteen in de praktijk toe te kunnen passen. Op die manier werken we samen aan oplossingen voor de gezondheidsvraagstukken van vandaag en morgen, zoals het aanpakken van bewegingsarmoede, de veranderende arbeidsmarkt en het meewerken aan een energiezuinige toekomst. Ook kunnen we op deze manier een goede koppeling maken met (de behoeftes uit) de wijkvernieuwing van de omliggende wijken.

2023: Stedenbouwkundig plan

De gemeente werkt in 2023 aan een stedenbouwkundig plan voor Kardinge. Daarin laten we zien op welke manier het gebied ingericht kan worden. Bijvoorbeeld een beschrijving van de openbare ruimte en van de kavels waarbinnen gebouwen uitgewerkt kunnen worden (zoals functies en volumeopbouw). In dit proces nodigt de gemeente graag omwonenden, ondernemers en gebruikers van Kardinge uit om mee te denken. Voor de zomer van 2023 organiseren we twee meedenksessies en een digitale enquête waarin u kunt meedenken over een aantal specifieke onderwerpen. In het najaar willen we een brede bijeenkomst organiseren waar we alle betrokkenen en geïnteresseerden weer voor uitnodigen. Meer informatie hierover volgt nog en plaatsen we op deze webpagina en in de Nieuwsbrief Toekomst Kardinge.

Het doel is om het stedenbouwkundig plan eind 2023 te presenteren aan het college van B&W ter besluitvorming. We voegen hier een participatieverslag aan toe waarin we laten zien op welke manier participatie is verlopen, welke reacties er zijn gegeven en welke afwegingen daarin zijn gemaakt. Het stedenbouwkundig plan wordt daarna ter inspraak gelegd, waarbij betrokkenen de gelegenheid krijgen om formeel te reageren op de plannen. Begin 2024 wordt het stedenbouwkundig plan inclusief de inspraakreacties voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig plan volgen nog allerlei onderzoeken, procedures en ontwerpprocessen voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen. Het streven is om in 2028 een groot gedeelte van de campus gerealiseerd te hebben, waaronder het nieuwe sportcentrum gecombineerd met onderwijs- en parkeervoorzieningen. Daarna volgt de rest van het gebied.

Via deze informatiefolder kunt u de laatste informatie over de toekomst van Kardinge teruglezen, waarin ook een tijdlijn voor het vervolgproces is opgenomen.


Bron: https://gemeente.groningen.nl/toekomst-kardinge