Tweede deel onderzoek verduurzaming van onze wijk.

In mei heeft de Hanzehogeschool in onze wijk een onderzoek gehouden onder bewoners over verduurzaming en de energietransitie. Gevraagd werd o.a. hoe men tegen de energietransitie aankijkt, welke initiatieven zij zelf al hebben ontplooid, welke wensen er bestaan voor de toekomst. 310 bewoners hebben meegedaan aan dit onderzoek.

Nu kunt u meedoen aan het tweede deel van het onderzoek. Misschien heeft u daar al een uitnodiging voor ontvangen. Mocht dat dat niet zo zijn, dan kunt u door op deze link te klikken https://bit.ly/dehunze-vanstarkenborgh, de vragenlijst invullen. Dat kan tot 1 september.
Centraal staat daarin de vraag of er bij bewoners voorkeuren zijn voor bepaalde maatregelen of technieken m.b.t. de energietransitie.

Wij roepen u op aan het onderzoek mee te doen. Ook wanneer u niet de eerste vragenlijst heeft ingevuld, kunt u meedoen.

Het energieteam De Hunze/Van Starkenborgh.