Uitnodiging ABV 2023

Algemene Bewoners Vergadering.

Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh nodigt u van harte uit voor het jaarlijkse Algemene Bewoners Vergadering.

Want kunt u onder meer verwachten?

  • De gemeente Groningen vertelt u over de uitvoering van het project: Hunzeboord.
  • Wijkwethouder Rik van Niejenhuis praat u bij over de ontwikkelingen in de stad die van belang zijn voor onze wijk en gaat met u in gesprek.
  • Parkeeroverlast en wateroverlast in de wijk.
  • Plannen voor 2023
  • Verantwoording door het bestuur.

Graag willen we ook van u horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk.

We willen graag om 20:00 uur beginnen, dus kom op tijd!

Donderdag 20 april 2023
Van 20:00 uur tot 22:00 uur.
Buurtcentrum Hunzeborgh.
Beijumerweg 10a
9731 EB Groningen.

Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.