Wijkblad 2020-03

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 30, nummer 3, juni 2020


In dit nummer:

Wijkbewoners gekooid door Corona?
En verder o.a.:

  • Poëzie in de wijk.
  • ABV, maar dan anders.
  • Meerkoeten en wilde bloemen.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 3 oktober verschijnen.
Kopij graag voor 5 september aanleveren.