Wijkblad 2020-04

Bij deze ook weer online te bewonderen!
Jaargang 30, Nummer 4, Oktober 2020

In dit nummer:

Gerrit Krolbrug comité strijd door.

En verder o.a.:

  • Wijk vol bewonersinitatieven.
  • Laadpalen en deeelvoertuigen.
  • De Hunzeborgh weer open.
  • Culturele Commissie actief.
  • En meer…

Klik hier om het wijkblad te lezen.

 


 

Het volgende nummer zal op of rond 19 december verschijnen.
Kopij graag voor 21 november aanleveren.