Wijkblad 2020-04

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 30, Nummer 4, Oktober 2020


In dit nummer: (klik om te openen).

Gerrit Krolbrugcomité strijd door.

En verder o.a.:

  • Wijk vol bewonersinitatieven.
  • Laadpalen en deelvoertuigen.
  • De Hunzeborgh weer open.
  • Culturele Commissie actief.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 19 december verschijnen.
Kopij graag voor 21 november aanleveren.