Wijkblad 2021-02

Vorig weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 31, nummer 3, juli 2021


In dit nummer:

Waar blijft de tijd?
Het idee achter de Rietveldlaan.
En verder o.a.:

  • Algemene Bewoners Vergadering (ABV).
  • Oproep Culturele Commissie.
  • Megafoon versus Roeken.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 03 juli verschijnen.
Kopij graag voor 12 juni aanleveren.