Wijkblad 2021-02

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.

Jaargang 31, nummer 2, april 2021


In dit nummer: (klik om te openen).

Waar blijft de tijd?
Het idee achter de Rietveldlaan.

En verder o.a.:

  • Algemene Bewoners Vergadering.
  • Oproep Culturele Commissie.
  • Megafoon versus Roeken.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 03 juli verschijnen.
Kopij graag voor 12 juni aanleveren.