Wijkblad 2021-05

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.

Jaargang 31, nummer 5, december 2021


In dit nummer: (klik om te openen).

Hoe pluis is het Heerdenpad?

En verder o.a.:

  • Druk bezocht Buurtvuur.
  • Laatste nieuws over de
    ‘Slag om de Gerrit Krolbrug’.
  • Cultureel programma begin
    2022 in de Hunzeborgh.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 12 februari verschijnen.
Kopij graag voor 15 januari aanleveren.