Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Uitgelicht bericht

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april.

Het bestuur doet verslag van het afgelopen jaar, presenteert de plannen voor het komende jaar en legt verantwoording af over de financiën.

De aanwezige wijkbewoners stemmen over de (her)benoeming van de bestuursleden. De BHS combineerde de afgelopen jaren de vergaderingen met interessante presentaties door bijvoorbeeld de gemeente of het Groninger Landschap over actuele ontwikkelingen die in en om de wijk spelen

Nieuwsbrief Gerrit Krolbrug – Juli 2020

Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente Groningen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Graag informeren we u over het verloop van dit project. In deze nieuwsbrief leest u de volgende zaken:

– Terugblik online bijeenkomst 1 juli 2020.
– Wat doen we met de bewonersvariant?
– Het tellen van het verkeer gaat door.
– De participatiegroep en het Bestuurlijk overleg.

Uitnodiging online informatiebijeenkomst project vervanging Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen organiseren op woensdagavond 1 juli een online informatiebijeenkomst over het project Vervanging Gerrit Krolbrug.

Variantenstudie
Tijdens deze online sessie vertellen de architecten van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV over hun aanpak van de variantenstudie en laten daarbij schetsen zien van verschillende varianten, waaronder het bewonersalternatief.

Volgende pagina »