Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Uitgelicht bericht

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april.

Het bestuur doet verslag van het afgelopen jaar, presenteert de plannen voor het komende jaar en legt verantwoording af over de financiën.

De aanwezige wijkbewoners stemmen over de (her)benoeming van de bestuursleden. De BHS combineerde de afgelopen jaren de vergaderingen met interessante presentaties door bijvoorbeeld de gemeente of het Groninger Landschap over actuele ontwikkelingen die in en om de wijk spelen

Uitnodiging online informatiebijeenkomst project vervanging Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen organiseren op woensdagavond 1 juli een online informatiebijeenkomst over het project Vervanging Gerrit Krolbrug.

Variantenstudie
Tijdens deze online sessie vertellen de architecten van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV over hun aanpak van de variantenstudie en laten daarbij schetsen zien van verschillende varianten, waaronder het bewonersalternatief.

Gratis duurzame producten en diensten tijdens Groningse energieweek

Alle Groningers kunnen in de laatste week van juni profiteren van gratis duurzame producten en workshops in een speciale “Energieloket-pop-up-store”.

Tijdens deze Energieweek van Energieloket Groningen kunnen Groningers gratis producten ophalen, duurzame diners winnen, is er een Varkentje Rund-actie voor kinderen die bezig gaan met energiebesparing, zijn er leuke eco-workshops en informatieve webinars, is testrijden in een elektrische auto mogelijk en nog veel meer

Volgende pagina »