Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Het hondenlosloopgebied tussen de Ringweg en De Hunze.

In de rond 14 juli te verschijnen nummer 3 van ons Wijkblad, staat een stukje van een bewoner van de Bakemastraat, hij praat over de slechte toegankelijkheid van het hondenlosloopgebied tussen de ringweg en woonwijk De Hunze.

Hij spreekt daarbij de hoop uit dat het bij het verschijnen van het blad oud nieuws zal zijn.
En dat is nu precies het geval!

De provincie heeft flink gesnoeid in het verwilderde groen en het pad is opnieuw verhard.

Hondenbaasjes en anderen kunnen het gebied weer doorkruisen zonder dat ze kans lopen op takken in het gezicht of het verzwikken van enkels.

Ontdek de Hunze (loop/rivier) op de fiets

Het Groninger Landschap heeft 14 juli een fietstocht met het thema: de ontdekking van de Hunze.

De stad Groningen heeft water nodig maar streed er ook steeds tegen. Tegen water vanuit het hoger gelegen Drenthe en tegen water vanuit de zee. De rivier De Hunze stroomde ooit door Drents moerasgebied en Gronings wierdenlandschap en speelde een grote rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Groningen. (meer…)

Gemeenteraad kiest bij Oosterhamrikkade voor variant Splitsing

De gemeenteraad besloot op woensdag 27 juni om de variant Splitsing als voorkeursvariant voor de Oosterhamrikkade verder uit te werken.

De twee andere varianten, Bundeling en Circuit, vallen daarmee definitief af. De gemeenteraad stelde aan het besluit enkele voorwaarden. Zo komt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalig verkeerscirculatieplan binnen de gehele ringweg van Groningen. Ook wil de raad meer duurzame vormen van mobiliteit in dit deel van de stad onderzocht zien.

(meer…)

Werkzaamheden aan de Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krol Brug in Groningen krijgt deze zomer een opknapbeurt. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden aan de brug uit.

Het onderhoud aan de brug start op:
maandag 23 juli en duurt tot maandag 6 augustus.

Gedurende deze twee weken is er geen wegverkeer over de brug mogelijk. De brug blijft in open stand staan, waardoor scheepvaartverkeer wel mogelijk blijft. De fiets- en voetgangersbruggen naast de Gerrit Krolbrug blijven toegankelijk.

(meer…)

Tips voor de vakantieperiode

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een dagje uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is ook vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en er is nooit een lampje aan.

Wilt u de kans op een inbraak in uw woning of wijk voorkomen? Volg dan deze tips op: (meer…)

Volgende pagina » « Vorige pagina