Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Nieuwjaarsborrel 2019!

De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh nodigt langs deze weg alle bewoners van harte uit om samen op het nieuwe jaar te proosten!

De BHS biedt het eerste drankje (‘bubbels’) aan.
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

  • Zondag 6 januari 2019.
  • vanaf 16:00 t/m ± 18:00 uur.
  • Buurtcentrum De Hunzeborgh.
  • Beijummerweg 10a

Graag tot ziens!!!

Gemeente sluit papier- en textielcontainers af

Op vrijdag 21 en maandag 24 december verwijdert de gemeente de bovengrondse papierbakken, voor de veiligheid tijdens oud en nieuw.
Donderdag 3 en vrijdag 4 januari plaatsen we deze terug.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december sluiten we de ondergrondse papierbakken in de wijken af.
Op woensdag 2 januari gaan ze weer open.

Op zaterdag 29 december sluiten we alle ondergrondse papiercontainers bij de winkelcentra af.
Op woensdag 2 januari gaan ze weer open.

De textielbakken van GoudGoed zijn al verwijderd of afgesloten.
In de tweede week van 2019 gaan ze weer open.

EEN UPDATE OVER DE HUNZE

Beste bewoners,

Via dit artikel willen we kort de voortgang weergeven van de ontwikkelingen rondom de Hunze.

Vorig jaar hebben we in oktober een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de oude Hunze, waarin de ideeën voor het herstellen van de Hunze werden gepresenteerd. De gemeente heeft toen ook haar plannen gepresenteerd voor het kappen van bomen langs de Hunze. Naar aanleiding van de reacties die avond is besloten om de bomenkap en de Hunze twee losse projecten te laten zijn, maar waarbij wel gekeken wordt of eventuele uitvoeringsmaatregelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat betekent concreet dat we ons voor het herstellen van de Hunze in eerste instantie beperkt hebben tot het groengebied rondom de Hunzeboord, tussen het bedrijventerrein en de ringweg in.

(meer…)
Volgende pagina » « Vorige pagina