Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

EEN UPDATE OVER DE HUNZE

Beste bewoners,

Via dit artikel willen we kort de voortgang weergeven van de ontwikkelingen rondom de Hunze.

Vorig jaar hebben we in oktober een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de oude Hunze, waarin de ideeën voor het herstellen van de Hunze werden gepresenteerd. De gemeente heeft toen ook haar plannen gepresenteerd voor het kappen van bomen langs de Hunze. Naar aanleiding van de reacties die avond is besloten om de bomenkap en de Hunze twee losse projecten te laten zijn, maar waarbij wel gekeken wordt of eventuele uitvoeringsmaatregelen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat betekent concreet dat we ons voor het herstellen van de Hunze in eerste instantie beperkt hebben tot het groengebied rondom de Hunzeboord, tussen het bedrijventerrein en de ringweg in.

(meer…)

Onderzoek naar nieuwe brug over Van Starkenborghkanaal begint!


Gemeente en provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen samen een onderzoek beginnen naar de versnelde aanpak van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze brug moet de huidige busbaanbrug in de Oosterhamrikbaan vervangen. Het plan is om de nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat te bouwen.

Het onderzoek komt veel eerder dan tot voor kort de verwachting was. Lees het nieuwsbericht op aanpakoosterhamrikzone.nl en lees ook negen vragen en antwoorden over het onderzoek naar een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal.

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie:

Vanuit de politie en de gemeente worden het hele jaar door acties georganiseerd om het aantal woninginbraken in de stad te beperken.

Omdat de ‘donkere dagen periode’ weer is aangebroken, is mij verzocht om op de wijkwebsite ook aandacht aan dit onderwerp te besteden.

We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de landelijke campagnes die vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie worden gevoerd.
Onze centrale boodschap is:

 

Niet thuis? Laat het licht aan! Zo denken inbrekers dat u nog thuis bent.
Laat binnen én buiten een lamp aan. En doe de deuren op slot. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Kijk voor meer tips op
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak

poster-1-avondjeweg (372 kB)
poster-2-licht (716 kB)
poster-3-feestdagen (6,3 Mb)

Volgende pagina » « Vorige pagina