WIJ Groningen blijft inwoners ondersteunen

WIJ Groningen houdt tijdens de nieuw aangekondigde verlenging van de lockdown vier locaties open voor kwetsbare inwoners.

‘Onze taak is de ondersteuning van kwetsbare inwoners’, zegt bestuurder Mirjam Kuin.
‘Dat blijven wij uiteraard tijdens deze verlengde lockdown uitvoeren.’

Hilarisch: VVD doet motie in Tweede Kamer voor hippere namen van bruggen in Stad

Er is veel te doen in Stad over de bruggen die de Noordzijde van het Van Starkenborghkanaal verbinden met Stad. Zo is de Gerrit Krolbrug, in de volksmond bekend als de Korrewegbrug, toe aan vervanging. En de Paddepoelsterbrug wordt na jaren soebatten ook opnieuw aangelegd. Over beide bruggen is veel discussie, maar de VVD bekommert zich vooral over hippe namen.