Nieuws

Deze site wordt onderhouden door de BHS, de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, twee wijken in Groningen. De BHS behartigt de belangen van alle wijkbewoners.

Gemeente wil roekenkolonies in Beijum en De Hunze verjagen

De gemeente wil februari volgend jaar roekenkolonies gaan verjagen.

B&W hebben hiervoor een ontheffing aangevraagd bij de provincie Groningen. In de Groningse wijken Beijum en De Hunze en in Ten Boer ondervinden bewoners veel onaanvaardbare overlast van het geluid en vogelpoep op auto’s en in tuinen.

Omdat roeken beschermd zijn, is een ontheffing nodig. Voor Noordlaren geldt al zo’n ontheffing.

Deze wil het college verlengen. Lees ook de brief aan de raad.

Straks geen hinder meer van scheepsgeneratoren van afgemeerde schepen in het van Starkenborghkanaal.

Van onze redactie:

Vanaf 1 januari 2020 mogen schepen in Groningen die een ligplaats innemen geen generator laten draaien, wanneer ze gebruik kunnen maken van stroom van de wal.

Dat is het gevolg van een besluit van de gemeenteraad op 26 juni jl. op voorstel van het gemeenteraadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks.

Bewoners van van Starkenborgh hadden geklaagd over gebrom en luchtvervuiling van schepen die afmeren aan het van Starkenborghkanaal, doordat ze een generator gebruiken om stroom op te wekken. Voor die klachten vond men geen gehoor bij Stadsbeheer van de gemeente en Rijkswaterstaat. Dat heeft er toe geleid dat Kees Visser van het bestuur van de BHS contact heeft opgenomen met een aantal gemeenteraadsfracties. Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks heeft dit opgepakt en een initiatiefvoorstel gemaakt, waarna de gemeenteraad unaniem met haar voorstel heeft ingestemd.

Dit besluit wordt waarschijnlijk van kracht per 1 januari 2020, omdat het eerst moet worden verwerkt in de Verordening Openbaar Vaarwater. In de tussentijd kan er gewerkt worden aan een goede communicatie van dit besluit aan de scheepvaart. Zo zullen er onder andere borden langs het kanaal worden geplaatst, om de scheepvaart op dit verbod te wijzen.

Volgende pagina » « Vorige pagina