Aanbieding petitie

Aanstaande maandagavond, voorafgaand aan de fractievergaderingen, zal het Gerrit Krolbrug comité, mede namens 18 ondersteunende bewoners- en belangenorganisaties, de petitie ‘Een lage Gerrit Krolbrug!’ aanbieden aan de raad.

Het comité geeft aan “dat de brug actie een enorme succes is geworden en dat we met meer dan 40 vrijwilligers meer dan 3000 handtekeningen in 3 dagen hebben opgehaald. En de handtekeningen komen nog steeds binnen. 5314 personen hebben de petitie reeds ondertekend. Omdat de petitie nog open staat zal dit de komende dagen alleen maar toenemen. Een enorme steunbetuiging vanuit de burgers en bewoners van Groningen aan de lage Gerrit Krolbrug en een duidelijk signaal naar de politiek, het college en de raad toe. Daar zijn wij als comité zeer blij mee en erkentelijk voor.”

Bij dezen zijn alle raadsleden van harte uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van deze petitie.

Maandag 11 oktober a.s., 19.45 uur, Harm Buiterplein, Hoofdingang Sociale Zaken.

Dus nu is het aan de politiek om naar de stem van het volk te luisteren.
Om dat kracht bij te zetten zou het mooi zijn dat we met een grote groep aanwezig zijn bij de aanbieding van de petitie!

Wie gaat er mee?
De pers zal aanwezig zijn bij de aanbieding.
DVHN, RTV-Noord en OOGTV hebben reeds toegezegd aanwezig te zijn.
Dus laten we er een mooi feest en ons persmoment van maken.

P.S. Verspreid dit bericht naar naar jullie relaties.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en positieve aandacht!