Wijkblad 2021-04

Afgelopen weekend is het wijkblad weer bezorgd.
Jaargang 31, Nummer 4, Oktober 2021


In dit nummer: (klik om te openen).

Impressie van een geslaagde kunstmarkt.

En verder o.a.:

  • Ontwikkelingen rond de Hunzebrink.
  • Grote ambieties op het Van Starkenborgh.
  • In memoriam Liesbeth Visser.
  • En meer…

Het volgende nummer zal op of rond 18 december verschijnen.
Kopij graag voor 20 november aanleveren.