Aangevaren Gerrit Krolbrug naar werf voor onderzoek

 

Rijkswaterstaat werkt aan de voorbereidingen om het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug in Groningen uit het water te tillen en te vervoeren naar de werf van Rusthoven, op een andere plek in de stad. Daar krijgt de brug een onderzoek.

Door het uittillen van de brug zijn de vaste fiets-loopbruggen bij de Gerrit Krolbrug in het weekend van 4 en 5 september 2021 niet bruikbaar. Hiervoor zijn diverse omleidingsroutes in de stad uitgezet.

Aanvaring Gerrit Krolbrug

Door een aanvaring met de Gerrit Krolbrug in de nacht van zaterdag 15 mei 2021, bleek de brug dusdanig beschadigd dat deze niet meer dicht kon. Door het beweegbare deel van de brug naar de kant te schuiven, werd de vaarweg weer toegankelijk gemaakt voor het scheepvaartverkeer. Om te kunnen bepalen of het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug hersteld kan worden, is nader onderzoek nodig.

Dit onderzoek is niet mogelijk op de huidige locatie. Daarom worden de brugdelen in het weekend van 28 – 29 augustus en 4 – 5 september opgetild en over het water naar de werf van Rusthoven vervoerd. Vanaf maandag 16 augustus zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden. Hiervan hebben fietsers en voetgangers geen last.

Omleidingsroutes

Sinds de aanvaring kan het autoverkeer geen gebruik meer maken van de Gerrit Krolbrug om het Van Starkenborghkanaal te passeren. Dat verkeer wordt via diverse routes omgeleid.

De hoge vaste fiets-loopbruggen hebben geen beschadigingen en zijn nog steeds in gebruik. Tijdens de uithijswerkzaamheden op zaterdag 4 september en zondag 5 september is er ook voor de fiets-loopbruggen een stremming. Dit is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de gebruikers en het werkpersoneel. Daarom gelden er in dit weekend ook omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers, die met borden in de stad zijn aangegeven.

Ook tijdens deze korte volledige stremming is het voor mindervaliden mogelijk om via een gratis shuttlebus aan de andere kant van het kanaal te komen. De gemeente Groningen heeft vanaf eind juli adviesroutes geplaatst om te grote drukte voor de fietsbruggen bij de start van het schooljaar te voorkomen.


Bron: RWS.nl