In memoriam Liesbeth Visser

 

Na een langzaam afnemende gezondheid is Liesbeth op vrijdag 30 juli rustig ingeslapen.
Liesbeth zette zich op veel fronten energiek in voor de wijk en de wijkbewoners.
Ze heeft veel werk verzet, waarbij haar kwaliteiten als directiesecretaresse goed van pas kwamen.
Vanaf het begin was ze betrokken bij fitness 50+ in de Hunzeborgh. Mede door haar inzet zijn de groepen uitgegroeid tot zo’n 90 deelnemers en konden we dit voorjaar het 15 jarig jubileum vieren.

De 50 plussers uit de Hunze en van Starkenborgh en omgeving, kunnen nu tot op hoge leeftijd sporten en elkaar ontmoeten in de Hunzeborgh. Zelf deed Liesbeth tot en met eind 2020 mee als actief deelnemer.
Liesbeth had veel interesse voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk, spande zich in om dingen tot stand te brengen en was altijd in voor het organiseren van een bijzondere activiteit. Zo heeft ze zich ondermeer ingezet voor meer buitensportfaciliteiten bij de Hunzeborgh voor alle wijkgenoten.

We denken met warmte aan de aandacht en belangstelling die Liesbeth altijd had voor de mensen om haar heen en herinneren haar als een sociaal betrokken, actieve vrouw met een goed gevoel voor het belang van sociale cohesie in de samenleving, in het bijzonder in onze wijk.

We wensen de familie sterkte met het verlies.

Namens de BHS


Rouwadvertentie Liesbeth Visser.